Eline Saglik guzel yazi olmus. Ben Avustralyada yazilimciyim 5 yildir ve burda CV'ye yas yazilmaz. Kimse yasinla ilgilenmez. Turkiyede denemistim yas yazmamayi, arayan kisiler direk yasimi sorup sonra basliyordu gorusmeye, biraz garip.

Tek katilmadigim nokta startup noktasi, bence startup'a baslamanin yasi olmaz. Icinde kalip denemedim diyecegine, 40indan sonra da olsa denemen cok daha iyi.

Yeni yazilarini bekliyorum,

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store