Maymun İştahı ve Faydaları

Maymun iştahlı olmak genelde kötü anlamda söylenir. Haddinden fazla şeyi yapmak isteyen ama hiçbirini doğru düzgün yapamayan insanlara. Uzun yıllardır herkes bana maymun iştahlı der. Ben de gerçekten zaman zaman öyle olduğumu hissederim. Geçen sene 2017 yılı için yaptığım zinciri kırma yazısından sonra hiçbirşey düşündüğüm gibi gitmedi ve gördüğünüz üzere ne bir yazı ne de hedef kaldı geride. Bu da maymun iştahımın bir kanıtı. Ancak bence maymun iştahlı olmak o kadar da kötü birşey değil.

Bundan çok da değil 30 yıl kadar önce bir kişi yeni birşey öğrenmek istese bunun için ya çok para harcaması yada çeşitli tanıdıkları olması gerekirdi. Hatta çoğu zaman insanlar yeni birşey denemeyi düşünemezlerdi bile. Böyle bir fikir zihinde oluşacak yer bulamazdı kendine. Bugünün klişe ama bir o kadar da doğru lafı ise söylenmek isteneni iyi özetliyor “ne istesek parmaklarımızın ucunda”.

Değişimin kaçınılmaz olduğu dillere pelesenk olmuştur ama değişmeye de bir o kadar dirençliyiz. Bir alışkanlığı deşitirmek veya yeni bir alışkanlık edinmek gerçekten azim, inat ve kararlılık isteyen bir iş. O da sabırsız yeni nesilde pek yok.

Bugün parmaklarımızın ucundaki bilgi ile neler yaptığımız nasıl kullandığımız çok daha önemli. Dünya biz direnç göstersek de çok hızlı gelişiyor ve bu gelişime ayak uydurmak istiyorsak biraz maymun iştahlı olmak önemli. Bir meslek seçmek isteyen liseli ve hatta üniversiteli genç bilgisi dahilindeki herşeyi denemeli. Böylece kendisi için ne istediğine karar vermesi daha kolay ve doğru olur. Girişimcilerin başucu kitabı olması gereken Lean Startup der ki, yanılacaksan hemen yanıl ki hatalarını bulup hızlıca düzeltebilesin. Bunu bir iş yerine tüm hayatımıza uygularsak, ne kadar erken yaşta denemeler yapıp yanılırsak, ileride seçtiğimiz meslekten bıkmamız da o kadar zorlaşır.

Ben kariyerimi 28 yaşımda değiştirdim. Çok geç bir yaş olmamakla birlikte, erken bir yaş da değil. Bu nedenle sürekli keşke daha önce başlasaydım diye hayıflanırım. İnsan erken yaşta denemekten çekinmiyor ve henüz hayatındaki sorumluluk çok az. Belli bir yaşın üzerinde (hele bir de evlenip çoluk çocuğa karışınca) yeni şeyler denemek, risk almak zorlaşıyor ve hatta imkansızlaşıyor.

Sadede gelirsek, maymun iştahlı olun, etrafınızdakiler size öyle söylerse bunu iltifat olarak alın. Nihayetinde bunca seçenek arasında doğruyu bulmak için iştahınız da maymun gibi olmalı.

Kalın sağlıcakla,

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store